Co trzeba wiedzieć o posiadaniu psa

Posiadanie psa to prawdziwa przyjemność. Pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, zawsze bardzo cieszy się na wspólną zabawę i spacery.
Psy okazują uczucia swoim właścicielom, machając ogonem lub lizać swojego pana. Oprócz tego, mając psa, dbamy o swoją aktywność fizyczną ponieważ możemy z nim biegać, bawić się na świeżym powietrzu ale też, nawet nie chcąc, często musimy ruszyć się z domu.
Należy jednak pamiętać, że bycie posiadaczem psa to nie tylko miłe chwile i aktywne spędzanie wolnego czasu ale również obowiązki nakładane przez polskie prawo.

Szczepienia i właściwe warunki

Podstawowym obowiązkiem posiadacza psa jest zapewnienie mu odpowiednich warunków a więc przystosowanie pomieszczeń dla czworonożnego przyjaciela, ochrona przed złymi warunkami atmosferycznymi oraz zapewnienie stałego dostępu do karmy i wody pitnej.
Prawo wymienia również inne obowiązki właściciela psa: regularne szczepienia ochronne przeciwko wściekliźnie (wykonane do 30 dni po ukończeniu przez zwierzę 3. miesiąca życia i powtarzane co roku), odpowiednie pilnowanie zwierzęcia w czasie spacerów, szczególnie w miejscach ogólnodostępnych oraz sprzątanie nieczystości po swoim pupilu. Warto pamiętać, że w przestrzeni publicznej nie wolno puszczać psa wolno (dotyczy to również swobodnego puszczania psa w lesie, z wyjątkiem polowań). Odrębne przepisy w tym zakresie mogą wprowadzać poszczególne samorządy ale też zarządcy poszczególnych obiektów (takich jak galerie handlowe, obiekty sportowe, środki komunikacji miejskiej).

Pogryzienie przez psa

Musimy pamiętać, że psy – pomimo iż wyglądają na miłe i sympatyczne zwierzęta – mogą również wyrządzić pewne szkody lub nawet pogryźć inne zwierzę albo człowieka dlatego wymagają należytej opieki i uwagi. Do sytuacji pogryzienia dochodzi w ostatnich latach coraz częściej. Należy zawsze pamiętać, że za zachowanie psa odpowiedzialny jest jego właściciel.
Właściciel poniesie odpowiedzialność karną zawsze wtedy gdy wskutek niedopilnowania psa dojdzie do zniszczenia cudzego mienia (w przypadku szkody poniżej 250 zł jest to art. 124 kw, gdy szkoda przekracza 250 zł – art. 288 kk). Odpowiedzialność właściciela powodować będzie umyślne niedopilnowanie swojego psa.
W przypadku pogryzienia oraz uszkodzenia ciała innej osoby, właściciela, który nie dopilnował swojego czworonoga spotka surowa odpowiedzialność karna – zastosowanie znajdują tutaj art. 156 i 157 kk (w zależności od rozmiaru uszkodzenia ciała).

Rasy psów uznane za agresywne

Należy również pamiętać, że w prawie polskim istnieje wykaz raz psów uznanych za agresywne i szczególnie niebezpieczne czyli wymagające zezwolenia wydawanego przez właściwy organ gminy. W tym przypadku organem właściwym do wydania takiego pozwolenia jest wydział ochrony środowiska. Ponadto psy ras uznawanych za agresywne wymagają szczególnych warunków utrzymywania. Są to psy, których utrzymywanie wymaga szczególnej ostrożności i zaawansowanej wiedzy właściciela. Do takich ras psów należą: amerykański pitbull terrier, dog z Majorki, buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski, rottweiler, tosa inu, akbash dog, anatolian karabash, owczarek kaukaski i moskiewski stróżujący.

Author: siberian-husky.com.pl