Maine Coon kocia rasa piastująca miano największego kota na świecie
sty10

Maine Coon kocia rasa piastująca miano największego kota na świecie

Skąd wzięły się te wielkie koty domowe? Takie o to pytanie od ponad 100 lat nie schodzi już z ust naukowców, poszukujących na nie odpowiedzi. Kilka źródeł – środowisk naukowo- badawczych wzajemnie wyprzedza siebie nawzajem, przy tym podając różne odpowiedzi. Jednak, ale czy rzeczywiście na pewno nie ma jednego- konkretnego i zarazem jedynego miejsca na ziemi, z którego pochodzi największa rasa kota Spróbujmy zmierzyć się z tym...

Read More